Αθήνα, 01-06-2023

Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών: Πρωτοποριακός διαγνωστικός έλεγχος θώρακα χωρίς ακτινοβολία σε νεογνά

Στο Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών εφαρμόζεται με επιτυχία μία μέθοδος διαγνωστικού ελέγχου για παθήσεις του θώρακα στα νεογνά που περιλαμβάνει τη χρήση υπερηχογραφήματος, ελαττώνοντας έτσι, τη βιολογική επιβάρυνση που συνεπάγεται ο κλασσικός ακτινογραφικός έλεγχος.

 

Η μέθοδος, η οποία συμβάλει και στην καθοδήγηση των επεμβατικών πράξεων, εφαρμόζεται από τη Διευθύντρια του Τμήματος Παιδιατρικής Υπερηχογραφίας Ελένη Μανώλη, η οποία διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε αυτόν τον τομέα. Σε μεγαλύτερα παιδιά με πνευμονία, η συγκεκριμένη μέθοδος φαίνεται να αποτρέπει τη διενέργεια ακτινογραφιών σε ποσοστό μέχρι και 40%.

 

Η απουσία ακτινοβολίας, η δυνατότητα επαναλήψεων και το άμεσο αποτέλεσμα, αποτελούν μοναδικά χαρακτηριστικά της μεθόδου. Η εξέταση πραγματοποιείται με ευκολία και χωρίς να απαιτείται μετακίνηση των νεογνών, ενώ έχει πολύ σύντομη διάρκεια και προσφέρει άμεσο διαγνωστικό αποτέλεσμα. Αναδεικνύει αξιόπιστα μεγάλο φάσμα της παθολογίας του πνευμονικού παρεγχύματος (πυκνώσεις, οίδημα διάμεσου ιστού, νεκρωτικές πνευμονίες), ενώ θεωρείται ιδανική στην ανάδειξη των παθήσεων του υπεζωκότα (συλλογές, πνευμοθώρακας, όγκοι, παχύνσεις). Παράλληλα, αποτελεί πολύτιμο βοήθημα για τις εφαρμοζόμενες επεμβατικές τεχνικές (παροχέτευση πλευριτικού υγρού, τοποθέτηση φλεβικών ομφαλικών καθετήρων).

 

Η μέθοδος έχει ελάχιστους περιορισμούς και σταθερή αποτελεσματικότητα, αντίθετα με τις εναλλακτικές ακτινογραφίες, οι οποίες παρουσιάζουν πολλές φορές τεχνικά προβλήματα.

Η Ελένη Μανώλη, Διευθύντρια του Τμήματος Παιδιατρικής Υπερηχογραφίας του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών, δήλωσε: «Η μεγάλη μας εμπειρία, μας επιτρέπει να αξιοποιούμε το υπερηχογράφημα στη διάγνωση παθήσεων του θώρακα στα νεογνά, αποφεύγοντας πλήρως την ακτινοβολία. Στο Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών, η πολύ στενή συνεργασία μεταξύ του Παιδοακτινολογικού Τμήματος και του Νεογνολογικού Τμήματος της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών της ΓΑΙΑ, συμβάλλει στη συνεχώς αυξανόμενη χρήση του υπερηχογραφήματος του θώρακα με σκοπό την ουσιαστική καθιέρωση της μεθόδου».

 

Τελευταία Νέα

Παιδικό πάρτυ