Αθήνα, 19-04-2021

Ημερίδα Ενημέρωσης για την Πρόσβαση στην Εκπαίδευση

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου: «Σχε­διασμός και Ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού & εποπτικού υλικού για μα­θητές με αναπηρίες – Οριζόντια Πράξη», διοργανώνει Επιμορφωτική Ημερίδα με τίτλο «Ημερίδα Ενημέρωσης για την Πρόσβαση στην Εκπαίδευση».

 

Ο χαρακτήρας της Ημερίδας είναι επιμορφωτικός. Στόχος είναι να παρουσιαστεί η πληθώρα των δράσεων που υλοποιούνται ή υλοποιήθηκαν μέσω του Έργου. Η ομάδα των ειδικών επιστημόνων-εμπειρογνωμόνων του Έργου θα ενημερώσει τα στελέχη της εκπαίδευσης, τους εκπαιδευτικούς και τους εν γένει ενδιαφερόμε­νους (γονείς, μαθητές κλπ.) για τη σκοπιμότητα και τα οφέλη από την υλοποίηση του Έργου μέσα από ομιλίες και διαδραστικές, βιωματικές δραστηριότητες.

 

Η Ημερίδα θα εστιάσει στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών που παρουσιάζουν προβλήματα όρασης, προβλήματα ακοής, κινητικά προβλήματα των άνω άκρων, μέτρια και ελαφριά νοητική αναπηρία, αυτισμό, προβλήματα προσοχής και συγκέντρωσης.

 

Το Πρόγραμμα της Ημερίδας είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Έργου http://www.prosvasimo.gr/el/.

 

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Κεντρικό Κτίριο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων (Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι), στην Αίθουσα Jacqueline de Romilly, το Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 09.30 - 14.30.

 

Η Ημερίδα απευθύνεται και μπορούν να την παρακολουθήσουν εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές χωρίς κανένα κόστος συμμετοχής. Όσοι επιθυμείτε να συμμε­τάσχετε στην ημερίδα, θα πρέπει να δηλώσετε συμμετοχή ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα:

 

https://docs.google.com/forms/d/1X_kbVQklWweu15cGZ0tSghs8oSJ-yeZom51hjBSrxjE/viewform

 

Επιπλέον, όσοι έχετε ανάγκες προσβασιμότητας, όπως διερμηνέα ΕΝΓ, συνοδό κ.ά., παρακαλούμε να το δηλώσετε στην ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής, για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.

Τελευταία Νέα

Παιδικό πάρτυ