Αθήνα, 15-08-2022

Ο ρόλος του δασκάλου ξένων γλωσσών

Ο σύγχρονος δάσκαλος εκμάθησης ξένων γλωσσών καλείται να παίξει έναν πολυσχιδή, δημιουργικό και απαιτητικό ρόλο σε ένα περιβάλλον όπου οι μαθητές έρχονται με σταθερά βήματα σε επαφή με μια άλλη γλώσσα εκτός της μητρικής τους. Πρέπει λοιπόν:
• Να ενεργεί ως διαμεσολαβητής, γιατί είναι αυτός που βρίσκεται ανάμεσα σε δυο πολιτισμούς και πρέπει να στηρίζει αμφοτέρους. Μέσα σε ένα πολύγλωσσο και πολυπολιτισμικό περιβάλλον θα δημιουργήσει πλουραλιστική συνείδηση στους μαθητές του, έτσι ώστε αυτοί να κατανοούν και να ανέχονται τη διαφορετικότητα των αλλόγλωσσων ατόμων.
• Να είναι οδηγός και συνάμα βοηθός. Να συντονίζει δηλαδή τους μαθητές στο έργο τους, να τους καθοδηγεί και όπου είναι αναγκαίο να τους επικρίνει έτσι ώστε να επιτευχθούν σκοπός της διδασκαλίας που είναι η προσέγγιση και η σωστή εκμάθηση της γλώσσας.
• Να είναι ερευνητής, δηλαδή να ενημερώνεται πάνω σε κάθε τι καινούργιο που αφορά τη γλώσσα, να γνωρίζει που μπορεί να βρει αυτές τις πληροφορίες και κυρίως να τις μεταδώσει στους μαθητές του.
• Να λειτουργεί ως σχεδιαστής, δηλαδή να έχει την ικανότητα να συνδυάσει το μαθησιακό υλικό με τον καταμερισμό των καθηκόντων στους μαθητές του, έτσι ώστε από αυτή τη σύνθετη διαδικασία να προκύψει το καλύτερο αποτέλεσμα και η εργασία να στεφθεί από επιτυχία αφού οι μαθητές θα έχουν καθοδηγηθεί αποτελεσματικά, και να τους ενθαρρύνει συνεχώς, ούτως ώστε οι ίδιο να γίνουν φορείς της μάθησής τους.
• Να παίζει το ρόλο του διευθυντή ορχήστρας, όπως εύστοχα παραλληλίζει το ρόλο του δασκάλου ο Dewy. Όπως σε μια ορχήστρα ο μαέστρος είναι εκείνος που καθοδηγεί και εμψυχώνει τους πάντες όπου ο καθένας παίζει ένα συγκεκριμένο ρόλο με απώτερο σκοπό την επιτυχή εκτέλεση του μουσικού έργου, έτσι και ο δάσκαλος ως ενορχηστρωτής, ως νέος Φον Κάραγιαν είναι αυτός που οδηγεί τους μαθητές του μέσα από διάφορα μαθησιακά στυλ και διάφορες μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης, στην επιτυχή εκμάθηση της ξένης γλώσσας.

Τελευταία Νέα

Παιδικό πάρτυ