Αθήνα, 15-08-2022

Μελέτη περίπτωσης: δυσλεξικός μαθητής και ξένες γλώσσες

Για το δυσλεξικό μαθητή η εκμάθηση μίας ξένης γλώσσας σημαίνει αντιμετώπιση πλείστων προβλημάτων σε σχέση με τους μη δυσλεξικούς μαθητές, οι οποίοι μαθαίνουν με ευκολία.

 

Ο δυσλεξικός μαθητής μέσα σε μια ομάδα μη δυσλεξικών μαθητών θα βιώσει αποτυχία όταν δεν θα λάβει επαρκή θετική επανατροφοδότηση και θα μπερδευτεί, συγχέοντας το λεξιλόγιο, στην προσπάθειά του να ακολουθήσει την ομάδα.

 

Αν όμως του δοθεί το κατάλληλο πλαίσιο και ο απαιτούμενος χρόνος για εξάσκηση, τότε μπορεί να αποκτήσει τις βασικές γνώσεις σε όλα τα επίπεδα – ανάγνωση, γραφή, ομιλία- σημειώνοντας μάλιστα μεγάλη πρόοδο.

Τελευταία Νέα

Παιδικό πάρτυ