Αθήνα, 27-07-2021

Είναι η κατάληξη εδώ; Αντιμετώπιση της δυσορθογραφίας

Προκύπτει διαρκώς η ανάγκη να σχεδιάσουμε αποτελεσματικά τη διδασκαλία της Ορθογραφίας σε παιδιά με Δυσλεξία και Δυσορθογραφία! Όταν ως ειδικός παιδαγωγός έχεις καταφέρει να ορίσεις με λεπτομέρεια τα δυνατά και αδύναμα σημεία του μαθητή, τον οποίο καλείσαι να βοηθήσεις, τότε πρέπει να γνωρίζεις και τους μαθησιακούς τομείς που χρειάζεται να ενισχύσεις.


❝Ο μοναδικός τρόπος για να μπορέσει να αναπτύξει ένα άτομο με (Ε)ΜΔ μία ή περισσότερες μαθησιακές ή γνωστικές ικανότητες, είναι να του δοθούν εναλλακτικοί τρόποι, μέθοδοι και στρατηγικές επεξεργασίας στις συγκεκριμένες μορφές και επίπεδα επεξεργασίας πληροφοριών στα οποία δυσκολεύεται (Hedges, 2003)❞.

 

Μια άσκηση που στοχεύει στη βελτίωση της καταληκτικής Ορθογραφίας ενισχύοντας παράλληλα τη δεξιότητα της Οπτικής διάκρισης είναι και η: Είναι η κατάληξη εδώ; Με αυτόν τον τρόπο ενεργοποιούμε πιο αποτελεσματικά τη μνήμη ώστε να πετύχουμε μεγαλύτερα ποσοστά αποθήκευσης και ανάκλησης των κανόνων Ορθογραφίας.

 

Το παιδί ανακαλύπτει τους κανόνες από την αρχή!

Υλικά: ξυλάκια (γλωσσοπίεστρα), μαρκαδόροι

 

Η λογική της άσκησης είναι εξαιρετικά απλή! Θέλουμε το παιδί να επαναφέρει ενεργά τη γνώση που ήδη έχει και να την εφαρμόσει. Αρχικά κάνουμε στήλες με τις κατηγορίες των λέξεων στις οποίες θέλουμε να δώσουμε βάρος στην Ορθογραφία τους.

 

Κατηγοριοποιούμε ως εξής:

αρσενικά
θηλυκά
ουδέτερα
πληθυντικός
ρήματα (Ενεργητική Φωνή)
ρήματα (Παθητική Φωνή)

 

Συνεχίζουμε τις λίστες με όσες και όποιες καταλήξεις χρειάζεται ο κάθε μαθητής με ΕΜΔ.

Γράφουμε σε ξυλάκια τα άρθρα ή τα πρόσωπα που δηλώνουν τις κατηγορίες των λέξεων.

 

1
Στη συνέχεια γράφουμε λέξεις στα γλωσσοπίεστρα, από κάθε κατηγορία, αλλάζοντας τη θέση της κατάληξης και τοποθετώντας την, αλλού μέσα στη λέξη πχ: η λέξη /φανάρι/ γίνεται /φανάιρ/.

 

Τοποθετούμε όλα τα ξυλάκια με τις λέξεις κάτω από κάθε κατηγορία. Για κάθε λέξη τοποθετούμε και ένα κενό ξυλάκι.2

 


Το παιδί βλέπει τη λέξη και ανάλογα με τη λίστα αναγνωρίζει την κατάληξη, τη βρίσκει και την υπογραμμίζει.

 

4

 

 

Μετά ξαναγράφει τη λέξη σωστά στο κενό ξυλάκι!

 

5❝Η απεμπλοκή του παιδιού με ΕΜΔ από το χαρτί και το μολύβι δίνει πάντα μια άλλη ώθηση και κίνητρο στη μαθησιακή διαδικασία!❞

 

 

 

Πηγή: www.dyslexiaathome.blogspot.com

 

Τελευταία Νέα

Παιδικό πάρτυ