Αθήνα, 28-05-2020

Δυσορθογραφία: Όταν τα ορθογραφικά λάθη δεν είναι τεμπελιά

Ο όρος μαθησιακές δυσκολίες ή αλλιώς learning disabilities είναι ένα σύνολο διαταραχών σε μια ή περισσότερες από τις βασικές ψυχολογικές λειτουργίες που αφορούν στη χρήση, την κατανόηση και την παραγωγή του γραπτού και προφορικού λόγου.Οι μαθησιακές δυσκολίες διακρίνονται σε 2 κατηγορίες τις γενικές και τις ειδικές.Στις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες εντάσσεται η δυσλεξία, η δυσορθογραφία, η δυσαριθμησία και η δυσαναγνωσία.

 

Ορισμός:

Η Δυσορθογραφία είναι μια ειδική διαταραχή της μάθησης της ορθογραφίας και των κανόνων της. Οι δυσκολίες εμφανίζονται στους κανόνες που έχουν διδαχθεί, στην αντιστοίχηση φωνημάτων και γραφημάτων και στη σύνταξη της πρότασης και της παραγράφου.

 

Συμπτώματα:

- Αντιστρέφει και παραλείπει γράμματα, συλλαβές και λέξεις
- Προσθέτει φθόγγους και συλλαβές μέσα στις λέξεις, χωρίς λόγο
- Αντικαθιστά τα γράμματα μέσα στις λέξεις χωρίς λόγο
- Αντικαθιστά τα γράμματα μέσα στις λέξεις που μοιάζουν ακουστικά ή οπτικά (π.χ. β-φ, θ-φ, κ-χ, γ-χ)
- Παρουσιάζει ανομοιότητα γραμμάτων κατά τη διάρκεια γραφής πάνω σε γραμμές
- Δυσκολεύεται στη σύνθεση ομόηχων λέξεων
- Αντιστρέφει φωνήεντα (π.χ. αεροπλάνο – εαροπλάνο)
- Αντιστρέφει σύμφωνα (π.χ. βλέπω – λβέπω)
- Κάνουν λάθη στη χρήση των γραμμάτων –υ, -φ, -β (εφχαριστώ αντί για ευχαριστώ)
- Κάνουν συντακτικά λάθη (Τα παιδιά έτρεχε)
- Παρουσιάζουν αδυναμία αυτοδιόρθωσης


Τα συμπτώματα είναι ενδεικτικά και λόγω του ότι κάθε παιδί είναι διαφορετικό χρειάζεται εξατομικευμένη αξιολόγηση.

 

Για να συμπεράνουμε πως ένα παιδί έχει δυσορθογραφία πρέπει να εμφανίζει ένα σύμπτωμα από τα παραπάνω για χρονικό διάστημα άνω των 6 μηνών.

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ:

Η αντιμετώπιση της δυσορθογραφίας, όπως και των άλλων μαθησιακών δυσκολιών, πραγματοποιείται από εξειδικευμένους επιστήμονες όπως είναι οι : α) Λογοθεραπευτές , β) Εργοθεραπευτές , γ) Ειδικοί Παιδαγωγοί και δ) Ψυχολόγοι.

 

Ενδεικτικοί τρόποι αντιμετώπισης:

- Εμπλουτισμός λεξιλογίου
- Ενίσχυση μνήμης
- Διδασκαλία κανόνων γραμματικής
- Χρήση εικονογραφικής μεθόδου ( μετατροπή συμβόλων σε σκίτσα )
- Επιβράβευση ορθών γραμμένων λέξεων
- Δημιουργία ατομικού καταλόγου λέξεων ή λεξικού εικονικών αναπαραστάσεων των λέξεων


Σε γενικά πλαίσια οι μαθητές που παρουσιάζουν δυσορθογραφία δυσκολεύονται να κατανοήσουν, να αποκωδικοποιήσουν και να αποθηκεύσουν τους κανόνες ορθογραφίας. Επίσης, παρουσιάζουν ελλείμματα στην οπτικοακουστική αντίληψη και επεξεργασία, τη γλώσσα και τη μνήμη.

 

Η δυσορθογραφία μπορεί να συνυπάρχει με τη δυσλεξία, ωστόσο αυτό δεν είναι απαραίτητο, μπορεί να υπάρχει και αυτόνομα.

 

Πηγές: https://www.dyslexia.gr/index.php/learning-disabilities/dysorthografia

              https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/242594_mipos-paidi-moy-ehei-mathisiakes-dyskolies

Εμείς το διαβάσαμε: www.maxmag.gr

 

Τελευταία Νέα

Παιδικό πάρτυ